Ubytovaná osoba je povinna nahlásit každé přerušení či ukončení ubytování na recepci a odevzdat klíč od bytu. Při opuštění hotelu se odevzdává klíč na recepci. V případě nenahlášení přerušení bude ubytovanému účtována celková doba pobytu. Při ukončení ubytování je povinen se vystěhovat, odhlásit se do 10:00 hodin a odevzdat klíč. Pokud tak neučiní, počítá se další den ubytování. V případě ztráty klíče zaplatí ubytovaná osoba ubytovateli smluvní pokutu ve výši 500.- Kč.